Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2012

querida1990
Crayon Art DIY
Process right here
querida1990
Po­całunek to wszys­tko. Po­całunek to praw­da. Bez nad­mier­nych wpra­wek sty­lis­tycznych, bez prze­sad­nie za­wiłych wy­gibasów i kar­kołom­nych ewo­luc­ji. Na­tural­ny i przez to najpiękniejszy. 
— Federico Moccia

June 26 2012

querida1990
9562 8197
querida1990
6560 6ebb
Reposted fromxaraneax xaraneax viadreamerlive dreamerlive
querida1990
6351 0ff7
Reposted fromsunlight sunlight viahimym himym
querida1990
8794 514c
Reposted fromchristi christi viahimym himym
querida1990
5749 093d
Reposted fromproof proof viadreamerlive dreamerlive
querida1990
5516 176c
Reposted fromjustinek justinek viadreamerlive dreamerlive
querida1990
querida1990
zacznij doceniać szczegóły. poranną kawę, dobrą książkę, zachwycającą piosenkę, wzruszający film. znajdź szczęście w uśmiechu przechodnia, zdanym kolokwium, ciepłym głosie mamy. doceniaj każdą sekundę. uwierz w siebie. uwierz, że marzenia się spełniają. i chociaż to trudniejsze niż ciągłe marudzenie to jest to warte wysiłku. nikt nie uczyni Cię szczęśliwym, jeśli najpierw nie odnajdziesz szczęścia w sobie.
— Zaklinaczka Słów

June 14 2012

querida1990
3097 953a
Reposted fromNeverminnd Neverminnd
querida1990
3109 fc7c
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000
querida1990
Play fullscreen
it cannot be that bad
Reposted fromspoonofdoom spoonofdoom
querida1990
3187 bbfe
Reposted fromAgnese Agnese
querida1990
querida1990

June 11 2012

querida1990
Play fullscreen
share if you like it :)

June 07 2012

querida1990
3595 bca1
Reposted fromchristi christi viahimym himym

May 27 2012

2939 60f7
Reposted fromtheolicious theolicious
querida1990
Ja nie przeklinam, ja rzucam zaklęcia.
Reposted fromlefakk lefakk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl